Sözcüklerin dili yeterli değildir. Ruh görüntülerle konuşur. Sesini duymak isteyen kartlara kulak versin. Geçmiş ve şimdiki zaman, bir arada, onların aynalarında gizleniyor ve anlatılan öyküde gelecek şekilleniyor. Resimli kitabı okuyacak kişi, çağların gizlerini öğrenecektir. Şekiller ve düzenler, renkler ve işaretler kendi mesajlarını fısıldıyor. Bilge olan derinliklere bakar ve içinden gelene kulak verir...
Tarot Falı Kökeni tam olarak bilinmeyen ve bilgiye ulaşmak için kutsal bir yol olan Tarot’un gerçek tarihçesi aynı kartlarının anlamları kadar gizlidir. Eski Mısır büyülerinden başlayarak egzotik çingenelerin fallarıyla günümüze kadar taşınmış olan Tarot, bizim için en az sembolleri kadar bir muamma olarak kalmıştır. Tarot destesinde 78 resimli kart bulunur. Tarot kartlarından ilk 22 kart Büyük Arkana (Major Arcana=büyük gizem), kalan 56 kart ise Küçük Arkana (Minor Arcana=küçük gizem) olarak tanımlanır.

Yorumcu'da 18 standart, 708 profesyonel, toplam 726 farklı Tarot açılımı sunuyoruz. Açılımlarımız, kartların anlattığı hikayelerin yaratıcısıdır. Hem görünen, bilinen, açık hem de görünmeyen, bilinmeyen, gizli kalıpları, olayları, durumları betimlerler. Olayların ne zaman gerçekleşeceğini açıklarlar.

Tarot açılımlarımızı pek çok insanın ihtiyacını karşılayacak kadar geniş bir yelpazeyi içine alacak şekilde hazırladık. Bazı açılımlarımız belli soruları cevaplamakta çok iyiyken, bazıları da genel durumları ve koşulları tanımlar. Öte yandan, bazı açılımlarımız henüz sorulmamış soruları cevaplar.

Yorumcu'da biz, asıl güç merkezinin içinde bulunulan zamanda, şimdiki zamanda bulunduğuna ve geleceğin esnek, şekillendirilebilir, açık uçlu olduğuna, her an değiştirilebileceğine inanırız. Gelecek, soruyu soran kişinin inançlarına, düşüncelerine, hislerine, seçimlerine ve kararlarına göre değişir. Özgür iradeniz size hayatınızın senaryosunu yazma, istemediğiniz şeyleri değiştirme ve istediğiniz şeyleri yaratma gücü verir. Hayatınızın yönünü kehanet aracı, falcı veya kader değil, siz belirlersiniz. Tarot’un özü budur. Devamı »
Fal ve Kehanet İnsanoğlu varoluşundan bu yana gelecek hakkında çeşitli öngörülerde bulunmak ve önceden öğrenmek dürtüsünü yenememiştir. Bu güçlü dürtü ile birlikte geleceği tahmin yöntem ve araçlarını içeren fallar (kehanet sanatları) ve bu falların uygulanmasından elde edilen kehanet doğmuştur. Günümüzde falların çağa ayak uydurması sağlanarak, birer kehanet aracı olmaktan çok kişinin kendisini, içinde bulunduğu durumu, ve bilinçaltının mesajlarını elde etme yolunda kullanılır hale getirilmişlerdir.

Kehanet, akılsal ve sezgisel olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılabilir. Akılsal kehanet yöntemleri arasında Astroloji (bir fal değildir), Kahve Falı, Tarot (kartomansi), I-Ching, Numeroloji, El Falı (şiromansi), Domino Falı, Zar Falı, yazıyı inceleme (grafoloji) ya da yüz hatlarını inceleme (fizyonomansi) olarak sayılabilir.

Sezgisel olanlar asıl kehanetleri teşkil ederler. Bunlar duygu olarak, fikir ve zihni aniden aydınlatan önceden biliş (prekognisyon) şeklinde ifade edilmektedir. Bu bir medyumluk türüdür ve burada herhangi bir biçimde aklı kullanma ve mantık yürütme söz konusu değildir. Bu gibi kehanetlerden bazıları akla ters düştüğü için zihin tarafından reddedilse bile yine de gerçekleşmektedir.

Bu bölümümüzde sizlere yüzyıllardır ilgi ve önemini yitirmeyen ve yaygın bilinen bazı akılsal fal türlerini sunduk, ayrıca çeşitli sezgisel kehanet yöntemlerini açıkladık.

Her zaman dediğimiz gibi; Fala İnanmayın, Falsız da Kalmayın. Devamı »
Parapsikoloji İki yüz yıl kadar önce, bugün paranormal olarak sınıflandırdığımız olaylar şimdikinden çok daha kolayca kabul ediliyordu. Ancak, bu olayların Şeytanla ilişki kurmanın sonucunda ortaya çıktığına inanılıyor, insan zihninden kaynaklandıkları düşünülmüyordu.

Başkalarının zihinlerini okumak, geleceği bilmek, cisimleri dokunmaksızın hareket ettirmek ve özellikle, ölülerle konuşmak hep büyücülere özgü yetenekler sayılıp, çoğu kez ölümle cezalandırılıyordu.

Bugün bile bir çok kişinin paranormale karşı duyduğu tedirginliğin ve yine birçoğunun paranormal güçlere sahip kimselere karşı gösterdikleri saygıyla karışık korkunun nedeni olan geçmişteki bu tutumdan henüz kurtulabilmiş değiliz.

Oysa, paranormal olayların uzun ve saygın bir geçmişi vardır. Tarih kayıtlarının incelememize olanak verdiği en eski zamanlardan beri rahipler ve büyücüler, çeşitli kehanet yollarıyla geleceği öğrenmeye çalışmışlardır.

Gelişigüzel atılan renkli taşların oluşturduğu biçimleri yorumlamak bu yollardan biriydi. Eski Mezopotamya da tanrılara kurban edilen hayvanların karaciğerleri incelenerek bulunan biçim ve toprakların yorumlanması, tıpkı 19. Yüzyıl frenologlarının insanın kafasındaki şişkinleri ölçerek karakterini yorumlamalarına benzemektedir. Daha başka kültürlerde de, kurban edilen bir düşmanın bağırsakları incelenerek gelecekle ilgili bilgiler edinilirdi. Devamı »
Astroloji Astroloji ölçülebilen zaman kadar eskidir. Yunanca; yıldız anlamındaki "astra" ve mantık veya sebep anlamındaki "logos" kelimelerinden türemiştir. Tam anlamı yıldızlar ve gezegenler tarafından konan öğreti ve kanunları içerir.

Evrenimiz çeşitli türden ilginç enerjiler ile doludur ve astroloji bu enerjileri yorumlamamıza yardımcı olur. Göksel yörüngeler ve Dünyadaki olaylar arasında paraleller çizebilmemizi sağlayan Astroloji bir dil ve sembol kümesidir. Elementler, burçlar, gezegenler, evler ve görünümlerden yararlanır.

Doğum haritanız (yıldız haritanız veya horoskopunuz) doğum günü ve saatinizde, doğum yerinizden gökyüzüne bakış ile hazırlanan dairesel, saat şeklinde kişisel bir haritadır. Bir astrolog bunlara göre hesaplar yapar, durumları saptar ve yorumlarda bulunur.

Astroloji evrende uyum ve simetrinin var olduğunu ayrıca herkesin bu uyum ve simetrinin bir parçasını oluşturduğunu gösterir, insanın türlü özelliklerini yansıtır. Yeteneklerini belirtir, zayıf yönlerini açıklar. Bütün bunlara dayanarak neler yapabileceğini, mutluluğu nerede arayabileceğini söyler. İnsanın doğum anında aldığı güçlü gezegen etkilerinden yararlanmasını ve böylece kendisine iyi bir yol çizmesini sağlar.

Astrolojinin amacı bize olanlar için gezegenleri suçlamak değil, aksine gezegenlerle ilgili belirtiler yardımıyla kendimiz hakkında bir şeyler öğrenmektir. Kendimizi açıkça gördüğümüz zaman yeni özelliklerimizi kolayca keşfedebilir ve hayatımızı daha dolu, daha amaçlı, daha yaratıcı hale getirebiliriz. Devamı »
Rüya Yorumları Hayatımızın yaklaşık üçte birini uykuda geçirmekteyiz. Bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. Uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. Uyku sırasında, kişinin bilinç altında düşüncelerinin, özlemlerinin ya da isteklerinin bir film şeridi gibi göz önünden geçtiği varsayılır. İşte bizler bu olguya Rüya adını veriyoruz.

Freud’a göre bilincin gizlediği, tamamen sakladığı bu olgular ortaya çıkabilmek için yol aramaktadırlar. Bunlardan bazıları da rüyalar haline girerek kendilerini göstermektedirler. Freud’un yolunda ilerleyen doktorlar da günümüzde rüyalara büyük değer vermektedirler. Onlar, rüyaları bilimsel şekilde açıklayarak hastalarını tedavi etmektedirler.

Bilinçaltında bulunan ve baskı altında olan arzuların "rüya" şeklinde ortaya çıktıklarını ileri süren Freud'un aksine Jung, bütün rüyaların baskı altında olan arzularla ilgili olmadığını savunuyordu. Jung'a göre rüyalar sadece hayallerimizin gerçekleşmesini sağlamakla kalmayıp, birtakım sorunlarımıza da çözüm buluyorlar.

Rüya konusunda birçok farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen bilim adamları bir konuda hemfikirdirler. O da rüyaların "bilinçaltımızın sesi" olduğu. Devamı »
www.tarot.com.tr, ücretsiz tarot falı, ücretsiz tarot falı baktırmak istiyorum, bedava tarot falı bakmak istiyorum, tarot tek kart, tarot 3 kart, tarot 7 kart, tarot 10 kart, tarot falı bak, tarot falı aç, tarot aç, tarot falı bakma, tarot falı açtır, tarot falınıza bakın, tarot falıma bak, tarot falı nasıl bakılır, tarot falına nasıl bakılır, tarot falı nasıl açılır, tarot nasıl dizilir, tarot kartları, tarot okuma, tarot açılımları, tarot soruları, kartomansi
Yorumcu Tarot
26 Mayıs 2024 Pazar 01:30:34 :: 1